Elektrorevize

Elektrorevize zařízení
rodinných domů / bytů / elektrorevize hal a provozů

Provádíme výchozí i pravidelné elektro revize. Pracujeme s nejmodernějšími měřícími přístroji, které umožňují odhalení případné závady na elektrické instalací v průběhu elektrorevize. Vždy je i ve vašem zájmu provádět revize periodicky, aby byly závady včas odhaleny a odstraněny. K tomuto faktu přihlížejí i všechny pojišťovny v případě pojistných událostí. Veškeré elektrorevize provádíme v souladu s ČSN 33 2000-6.

 

Vystavíme Vám protokol vnějších vlivů - ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Elektrorevize hromosvodů provádíme podle ČSN EN 62305-4 ed.2.

Provádíme výchozí i pravidelnou elektrorevizi jímací soustavy. Je zapotřebí, aby jímací soustava byla navržena a používána tak, aby minimalizovala škody hrozící po případném úderu blesku. Jímací soustava je vystavena povětrnostním vlivům, s ohledem na to je i možnost poškození vyšší. Účinnost hromosvodu ovlivňují i případné zásahy do jímací soustavy, provedené např. během zateplení domu.

Nabízíme také elektrorevize spotřebičů (vrtaček, vysavačů, rychlovarných konvic apod.) dle ČSN 33 1600 ed.2.

Provádíme elektroinstalace v moravskoslezském kraji

Kde pracujeme?

Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký kraj

Po celém Moravskoslezském, Zlínském a Olomouckém kraji. Zavolejte nám a my za vámi dojedeme do jakéhokoliv města, vesnice v těchto krajích.

Ceník

revizních prací

Konečnou cenu revize za revidovaný objekt nelze přesně stanovit, jelikož cena je ovlivňována několika různými aspekty.

  • Výsledná cena se stanovuje podle stavu technické dokumentace k objektu (je-li k dispozici), technického stavu elektroinstalace nebo hromosvodu (především při pravidelné revizi), přihlíženo bude i k tomu, zda se jedná o revizi výchozí nebo pravidelnou apod.
  • Uvedené ceny, které naleznete v tabulkách, proto považujte pouze za orientační.
  • Vždy je zapotřebí přesně určit rozsah revize, na základě tohoto požadavku bude výsledná cena stanovena.

Elektro revize dle ČSN 33 2000-6

V ceně revize je zahrnuto

  • studie technické dokumentace,
  • prohlídka zařízení,
  • revize zařízení dle příslušných norem,
  • odstranění drobných závad,
  • vypracování revizní karty nebo dopsaní a označení štítkem o revizi.