Dotace na fotovoltaiku 2024

Jednou z cest, jak ušetřit za elektřinu a zmírnit dopady jejího zdražování na svou domácnost, je fotovoltaika. Nová zelená úsporám je dotační program, který vám i v roce 2024 umožní pořídit si solární panely a neplatit přitom více, než je nezbytně nutné.

Podmínky dotace na fotovoltaiku 2024

Pojďme se podívat na to, co je kolem dotací na FVE v roce 2024 nového a jak se změnily podmínky dotace na fotovoltaiku.

Došlo ke změnám programu Nová zelená úsporám?

Došlo u tohoto programu v oblasti fotovoltaiky k nějakým změnám? Dotace na solární panely a FVE obecně v roce 2024 v zásadě zůstávají stejné. Maximální výše základní podpory (bez zvýhodnění v podobě bonusů) je od 15. února 2024 stanovena na částku 160 000 Kč v rámci jednoho rodinného domu.

Dochází také k úpravě rezervovaného výkonu pro připojení do sítě, který se omezuje na 50 % maximálního výkonu FVE. Další úsporná opatření z dotačního programu „Nová zelená úsporám“, ať už souvisejí s fotovoltaikou či nikoliv, zůstávají beze změn a pokračují v dosavadní podobě.

Výše dotace na fotovoltaiku 2024 - jednotlivé položky

Instalované části systému FVE

Výše podpory [Kč]

Základní podpora

35 000

Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla

60 000

Za 1 kwp instalovaného výkonu

8 000

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia

8 000

Dotace na FVE 2024 podrobně

Dotační program Nová zelená úsporám dále podrobněji definuje podmínky v případě instalování fotovoltaiky, které jsou nutné pro získání dotace. Ale nemějte obavy, pokud se nechcete detailně probírat všemi pravidly a body nutnými pro splnění žádosti, nemusíte si dělat těžkou hlavu. Veškeré papírování vyřídíme za vás. Zde uvádíme jen výběr některých podmínek:

 • dotace na FVE je uznána v případě nových systémů, nepočítá se s úpravami a rozšířením
 • akumulátory na bázi olova, nikl-metalové hybridové akumulátory (Ni-MH) a nikl-železné akumulátory (Ni-Fe) nejsou podporovány
 • systém zahrnující baterie musí mít minimální kapacitu v kWh rovnající se instalovanému výkonu fotovoltaických panelů v kWp - maximální kapacita, za kterou bude připsána podpora je dvojnásobek této hodnoty, přičemž kapacita instalovaných baterií může být samozřejmě vyšší
 • pro získání dotace na fotovoltaiku včetně tepelného čerpadla je třeba splnit následující:
  • tepelné čerpadlo napájené FVE musí být primárním zdrojem ohřevu teplé vody a vytápění
  • instalované tepelné čerpadlo musí mít možnost řízení výkonu
  • akumulační nádrž či nádrže v systému o celkovém objemu minimálně 400 litrů
  • monitorování aktuálního výkonu FVE a spotřeby
  • nicméně dotace na FVE včetně tepelného čerpadla je omezena horní hranicí maximální výše příspěvku

Pokud vás zajímá výčet všech podmínek ohledně dotace na fotovoltaiku v roce 2024, stejně jako dalších úsporných opatření, obraťte se na naši firmu ARPEG. Kontaktujte nás, rádi vám všechno vysvětlíme.

Spojení dotace na fotovoltaiku 2024 s elektromobilitou

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2024 je možné žádat o dotaci na dobíjecí stanici pro elektromobil. Bohužel došlo ke snížení maximálního příspěvku z původních 30 000 Kč na 15 000 Kč, přičemž jsou podporovány pouze stanice zajišťující řízení výkonu podle aktuálního stavu sítě a spotřeby. Samozřejmostí je zbudování dobíjecí stanice podle platných norem a její umístění (včetně parkovacího místa) na pozemku ve vlastnictví žadatele o dotaci. Podotýkáme, že instalovanou dobíjecí stanici je zakázáno provozovat komerčním způsobem a o příspěvek lze žádat po dobu trvání dotačního programu Nová zelená úsporám pouze jedenkrát. Dotace na později zbudovanou dobíjecí stanici (v případě, že jste již úspěšně žádali při instalaci FVE) tedy nebude přiznána.

Upozorňujeme, že na stejný rodinný dům lze žádat pouze jedenkrát za dobu trvání programů NZU.

Podmínky dotace na fotovoltaiku Nová zelená úsporám a bonusy

Jak v roce 2024 zvýšit poskytnutou dotaci na solární panely a fotovoltaiku obecně. V zásadě existují tři způsoby jak dosáhnout na bonusy při žádání o příspěvek na zbudování FVE.

 • 10% navýšení pro vybrané regiony – realizace fotovoltaiky v případě domů nacházejících se v regionech uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a nebo v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.
 • Kombinační bonus – pokud žádáte o dotaci na více podporovaných opatření, za každé opatření (s výjimkou prvního) je připsán bonus 10 000 Kč.
 • Váš projekt je řešen šetrně a environmentálně – tento bonus se týká zateplení či novostavby, nicméně lze jej samozřejmě spojit s dotací na fotovoltaiku. Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.
  Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na
  30 000 Kč.

Podmínky dotace říkaji v bodě 4.5.4 Bonus za instalaci zásobníkového ohřívače v podoblasti C.3 –fotovoltaické systémy. Že za napojení zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu nejméně 120 litrů vody k FV systému na který
je podána žádost v podoblasti C.3 bude poskytnut bonus 10 000 Kč.
Bonus není poskytován v případě: opatření C.3 s podporou na FV systém s efektivním využitím tepelného čerpadla;že bylo nebo je žádáno v programech NZÚ o systém s možností přípravy teplé vody, např. C.1 -tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev vody (TCA+, TCV+, TCK+, TC+FV) nebo C.2 – příprava teplé vody.

Vypadá to na spoustu vyřizování s dotacemi na FVE, viďte?

Přijde vám, že žádost o dotace na fotovoltaiku bude vyžadovat samé papírování? Nejste si jisti, co všechno je třeba splnit pro splnění podmínek? Rádi se veškeré administrativy ujmeme místo vás a vše vyřídíme. A to včetně zpracování projektu a potřebných revizí a výměny elektroměru. Díky nám využijete dotace na solární panely v roce 2024 co nejlépe a především začnete bydlet opravdu úsporně, co se týče elektrické a tepelné energie.

Kontaktujte nás co nejdříve, ať můžete začít šetřit.

Nová zelená úsporám 2024: Co je nového?

V oblasti dotací na fotovoltaiku došlo v roce 2023 především k následujícím novinkám – spuštění nových dotačních programů Nová zelená úsporám Light a Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce. Dotace na FVE tak nyní může v roce 2024 získat ještě více majitelů domů, zejména mladých rodin a domácností s nižším příjmem. Zajímá vás, zda splňujete podmínky pro získání příspěvku v rámci některého z nových programů? Čtěte dále, na následujících řádcích se věnujeme bodům, které žadatel musí splňovat pro úspěšné podání žádosti.

Další možnosti čerpání příspěvků

Dotační program Nová zelená úsporám rozšiřuje podporu i pro mladé rodiny, které rekonstruují starší dům, a pro domácnosti s nižšími příjmy.

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám Light

Tento program se zaměřuje na rodiny a domácnosti s nižšími příjmy. Nová zelená úsporám Light vám poskytne příspěvek, pokud se rozhodnete pro realizaci termického nebo fotovoltaického systému pro ohřev vody, případně pro další úsporná opatření (zateplení podlahy, výměna oken apod.). S tímto programem můžete v roce 2024 získat dotaci i na rekonstrukci jiných částí svého domu, avšak nelze ji kombinovat s dotací na klasickou FVE. Pro to, abyste měli nárok na dotaci Nová zelená úsporám Light, musíte splňovat následující:

 • být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu (trvale obývaného rekreačního objektu)
 • všechny osoby v domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, případně vaše domácnost pobírá od 12. září 2022 příspěvek na bydlení nebo přídavky na děti

Výhodou dotačního programu Nová zelená úsporám Light je skutečnost, že si můžete zažádat o poskytnutí zálohy, pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu. Realizace plánovaných úsporných opatření musí být poté realizována do jednoho roku. Nárok na dotace na fotovoltaiku a další úkony vzniká i v případě, že byly provedeny již od 12. září 2022.

Této části dotačního programu Nová zelená úsporám se firma ARPEG nevěnuje, neboť z něj nelze získat příspěvek na oblíbenou a nejčastěji instalovanou verzi fotovoltaické elektrárny s baterií.

Jak je to s dotacemi Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce?

Oprav dům po babičce, jak již napovídá název tohoto dotačního programu, má v hledáčku mladé rodiny, které se rozhodnou rekonstruovat starší dům a chtějí, aby nejen dobře vypadal, ale aby byl především energeticky úsporný. V první řadě jde o zateplení stávajících domů, což lze spojit s dotacemi na fotovoltaiku a tepelné čerpadlo. Pro splnění podmínek musíte být především majitelem rodinného či rekreačního domu, kde máte trvalé bydliště alespoň 10 let. Navíc musíte být ekonomicky aktivní. Dotace z programu Nová zelená úsporám: Oprav dům po babičce může být vyplacena předem a doplněna bonusy za nezaopatřené děti a při provedení více opatření pro úsporu energií a jejich kombinaci. Stejně tak je připraven bonus, pokud bydlíte v Moravskoslezském, Karlovarském nebo Ústeckém kraji.

Pozor, žadatel a členové jeho domácnosti jsou povinni mít v podporované stavbě trvalý pobyt a užívat ji
pro bydlení po celou dobu udržitelnosti (tato podmínka se neuplatní v případě osamostatnění dítěte).
Doba udržitelnosti je doba, po kterou musí žadatel zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej užívat a dodržovat podmínky programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne doložení realizace.

ARPEG se dotacemi „Oprav dům po babičce“ nezabývá, neboť je lze čerpat na fotovoltaické systémy pouze v kombinaci se zateplením objektu. Z toho důvodu je vhodnější využít, pokud je to samozřejmě možné, standardní dotační program Nová zelená úsporám, kde tato podmínka není.

Napsali o nás

Zavřít - ikona

Dotaz / Nezávazná poptávka fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla

Pošlete nám nezávaznou poptávku nebo se nás zeptejte na cokoli.

Rádi Vám pomůžeme zodpovědět veškeré otázky spojené s fotovoltaikou i s tepelnými čerpadly.

Po vyplnění formuláře se Vám ozve odborník na fotovoltaiku z Vaší oblasti.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Podrobné znění najdete zde.
IcoPotřebujete poradit?
Zanechte nám své číslo a odborník z Vaší oblasti se Vám ozve zpět.